Komunikat


W dniu 06 i 07 kwietnia 2023r. potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola i do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 należy składać w budynku Publicznego Przedszkola w Białobrzegach do skrzynki podawczej, wejście od strony parkingu(domofon) lub w budynku szkoły podstawowej w dniu 7 kwietnia 2023r. w godzinach 7.30 -15.30. –
wejście od strony kościoła. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola i klasy I znajdują się w korytarzu wejściowym przedszkola  i szkoły podstawowej. Informację o przyjęciu dziecka można uzyskać telefonicznie. Nadmieniam, że potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można składać za pomocą ePUAP Zespołu Szkół w Białobrzegach. Druk oświadczenia woli przyjęcia dziecka do pobrania ze strony internetowej przedszkola, zakładka <rekrutacja 2023-2024>. Termin składania oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola i klasy I – do 12 kwietnia 2023r. (dyr)

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Komunikat

  1. Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Publicznego Przedszkola w Białobrzegach  składają rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od dnia  05.04.2023r. do 12.04.2023r. zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2023 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Komunikat rekrutacja 2023-2024

Rusza rekrutacja na rok szkolny 2023/2024. Informuję, że rodzice dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Białobrzegach składają deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego. Rodzice dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola składają wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej Publicznego Przedszkola w Białobrzegach – zakładka Rekrutacja 2023-2024 lub w holu przedszkola. Wypełnione dokumenty należy złożyć do sekretariatu szkoły lub przesłać za pomocą ePUAP: ZSAMBialobrzegi.

Dokumenty dotyczące zapisu dziecka do klasy I można pobrać ze strony Zespołu Szkół w Białobrzegach lub w sekretariacie szkoły. Wypełnione dokumenty należy złożyć do sekretariatu lub przesłać za pomocą ePUAP: ZSAMBialobrzegi. (dyr)

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Komunikat

Przypominam, że należy złożyć „DEKLARACJĘ kontynuowania wychowania przedszkolnego” do wychowawców grup lub do sekretariatu szkoły. Wzór deklaracji do pobrania w zakładce <Rekrutacja 2023-2024>

art.153 2. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 6.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Kondolencje

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zmiana wysokości stawki żywieniowej

Informuję, że od 1 stycznia 2023 roku dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,50 zł. Podniesienie stawki żywieniowej wynika z wzrostu cen produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

Zgodnie z Regulaminem  udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, obowiązującym w Zespole Szkół
w Białobrzegach, wyłoniono dostawców artykułów spożywczych do Publicznego Przedszkola w Białobrzegach na 2023r. Łączna kwota wydatków na zakup artykułów spożywczych dla stołówki przedszkola planowana na 2023r. wynosi 335 598,17 zł i jest wyższa o 95 234,25 zł w porównaniu do wydatków w 2022r. (dyr)

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

POMAGAMY POLI

Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców do zaangażowania w pomoc małej Poli. Wspieramy jej walkę z SMA i dzielimy się tym, co możemy: dobrym sercem, wrażliwością i … groszem. Każdy grosz ma wielkie znaczenie. W naszym przedszkolnym holu można wesprzeć tę akcję charytatywną wrzucając grosze wszelkich nominałów (od 1 do 50) do przygotowanej puszki. Szczegóły na plakacie.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Witamy w PrzedszkoluHip, hip HURAAA!
Wracamy do przedszkola! 🙂
Serdecznie witamy naszych Przedszkolaków, ich Rodziców i Grono Pedagogiczne.
Mamy nadzieję, że jesteście gotowi na nowe przygody i wyzwania. Życzymy Wam szybkiej adaptacji oraz wielu niezwykłych chwil spędzonych wśród przyjaciół i nauczycieli.


Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Informacja o dodatkowym ubezpieczeniu dzieci przedszkolnych

Informuję, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Dobrowolne ubezpieczenie zawarte w ubiegłym roku szkolnym wygasa z dniem 31 sierpnia 2022r. Od 1 września 2022r rodzice, którzy chcą ubezpieczyć swoje dziecko powinni zawrzeć indywidualną umowę z wybraną firmą ubezpieczeniową.(dyr)

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Spotkanie z rodzicami dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną

W poniedziałek 29.08.2022r. o godz.17.00 w budynku szkoły podstawowej (górny korytarz gimnazjum) odbędzie sie spotkanie z rodzicami dzieci, które rozpoczynają edukację przedszkolną w naszej placówce.

1.Informacje ogólne o funkcjonowaniu przedszkola.

2. Informacje wychowawców o przygotowaniu dziecka do edukacji przedszkolnej.

więcej informacji wkrótce dyrektor

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz